فنر روکش دار برای نصب پلاستیک گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد..فنر نصب گلخانه به دو روش تولید میگردد.

  • بصورت بدون روکش  
  • بصورت روکش دار 

بدون روکش : مفتول بدون روکش میتواند گالوانیزه باشد و همچنین مفتول بدون روکش میتواند بصورت مفتول سیاه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

روکش دار : روکش هایی که انجام میگیرد به صورت پی وی سی (PVC) میباشد که در رنگ های مختلف انجام میگیرد و این امکان را برای نصب پلاستیک بر روی سازه ایجاد میکند..در کنار این فنر پروفیلی به نام پروفیل لاکینگ مورد استفاده قرار میگیرد که اول بر روی سازه ایجاد میشود و سپس فنر قابلیت نصب شدن دارد.

مزایای فنر روکش دار :

  1. فنرهای روکش دار با قابلیت PVC باعث میشود آسیبی به پلاستیک وارد نشود.
  2. فنرهای روکش دار باعث طولانی شدن عمر پلاستیک میشوند.
  3. فنر روکش دار زنگ نمیزد و باعث پوسیدگی پلاستیک نمیشوند.
  4. فنر روکش دار آبی باعث ایجاد مقاومت برای نگهدارندگی پلاستیک میشوند.
  •  نصب پلاستیک در روش های مختلفی انجام میگیرد که یکی از این روش ها لاکینگ و فنر میباشد که باعث میگردد پلاستیک بر روی سقف گلخانه فیکس و محکم شود و کشاورز بتواند بعنوان نصب کننده ی پلاستیک استفاده کند.