فنر روکش دار یووی دار برای نصب پلاستیک یووی دار گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد..فنر نصب گلخانه به دو روش تولید میگردد.

  • بصورت بدون روکش  
  • بصورت روکش دار یووی دار 

بدون روکش : مفتول بدون روکش میتواند گالوانیزه باشد و همچنین مفتول بدون روکش میتواند بصورت مفتول سیاه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

روکش دار : روکش هایی که انجام میگیرد به صورت پی وی سی (PVC) یووی دار میباشد که در رنگ های مختلف انجام میگیرد و این امکان را برای نصب پلاستیک یووی دار بر روی سازه ایجاد میکند..در کنار این فنر روکش دار پروفیلی به نام پروفیل لاکینگ مورد استفاده قرار میگیرد که اول بر روی سازه ایجاد میشود و سپس فنر روکش دار یووی دار قابلیت نصب شدن دارد.

مزایای فنر روکش دار همراه با یووی :

  1. فنرهای روکش دار با قابلیت PVC باعث میشود آسیبی به پلاستیک وارد نشود.
  2. فنرهای روکش دار پلاستیکی باعث طولانی شدن عمر پلاستیک میشوند.
  3. فنر روکش دار آبی زنگ نمیزد و باعث پوسیدگی پلاستیک نمیشوند.
  4. فنر روکش دار آبی باعث ایجاد مقاومت برای نگهدارندگی پلاستیک میشوند.
  •  نصب پلاستیک در روش های مختلفی انجام میگیرد که یکی از این روش ها لاکینگ و فنر روکش دار میباشد که باعث میگردد پلاستیک یووی دار بر روی سقف گلخانه فیکس و محکم شود و کشاورز بتواند بعنوان نصب کننده ی پلاستیک استفاده کند.