نایلون ( پلاستیک ) گلخانه

برای ساخت یک گلخانه مطلوب باید از همان آغاز احداث پوشش گلخانه ای مناسبی را برای آن تهیه کرد. در تولید انواع پلاستیک های گلخانه ای از مواد افزودنی جهت افزایش کیفیت نایلون ها و پوشش های گلخانه ای استفاده می شود.

ویژگی های مکانیکی (Mechanical properties) :

این ویژگیها مشخص کننده مقاومت پوشش گلخانه ای در برابر تنش های مکانیکی و محیطی در زمان استفاده هستند و شامل :

1- استحکام کششی(Tensile strength) : بیانگر میزان مقاومت و همچنین رفتار و تغییرات فیلم در شرایط اعمال تنش کششی می باشد مثل درصد ازدیاد طول فیلم در اثر کشش.

2- استحکام پارگی(Teat strength) : نشاندهنده مقاومت فیلم در برابر ایجاد و رشد پارگی در پوشش است.

3- مقاومت در برابر ضربه(Impact strength) : این ویژگی میزان مقاومت مکانیکی فیلم در برابر اعمال ناگهانی یک تنش مکانیکی را بیان می کند، مثل مقاومت پوشش در برابر برخورد با دانه های تگرگ.

4- مقاومت خزشی(Creep strength) : این معیار بسیار مهم نشانگر میزان تغییر شکل و ضخامت پوشش در هنگام اعمال تنش مکانیکی می باشد . بطور مثال، میزان نازک شدن فیلم در تابستان و در نواحی اتصال فیلم به ساختار فلزی گلخانه که در بعضی مواقع به دمای 70 درجه سانتیگراد هم می رسد، با این معیار مشخص می گردد .


ویژگی های نوری(Tensile strength) :

با این ویژگی ها کمیت های ماتی، شفافیت و براقیت فیلم ها مورد سنجش قرار می گیرند . شفافیت بیانگر میزان انتقال نور از فیلم می باشد . انتشار نور توسط پارامتر ماتی بیان می گردد و براقیت میزان انعکاس نور از سطح فیلم را مشخص می کند . علاوه بر پارامترهای فوق مقاومت در برابر فرسودگی ناشی از اشعه UV که از مهمترین عوامل موثر بر ماندگاری پوشش گلخانه ای میباشد به وسیله این ویژگی ها تعیین می گردد .


ویژگی های شیمیائی(Chemical properties) :

این ویژگی بیانگر مقاومت شیمیائی در برابر عوامل خارجی مانند سموم و آفت کشها، کودها و مکمل ها، آلودگیهای محیطی، رطوبت و تاثیر این عوامل بر عملکرد پایدار کننده های Anti UV می باشد . بطور مثال استفاده از سموم شیمیائی تشکیل شده از یونهای سولفور یا کلراید و آهن می تواند بازدهی بعضی از این پایدار کننده ها را تا 50% کاهش دهد .


ویژگی های ابعادی(Dimensional  properties) :

فیلم های سه لایه پرشین از عرض 4 تا 12 متر، ضخامت 50 تا 300 میکرون و بر اساس نیاز مشتری بدون محدودیت طولی ( طول استاندارد 50 متر) تولید و به بازار عرضه می گردد .


ویژگی های بسته بندی(Packing properties) :

بسته بندی مورد استفاده بصورت چند لایه وضد نور بوده که موجب افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت پوشش ها در مرحله نگهداری و انتقال می گردد . همچنین جهت جلوگیری از آسیب های وارده به محصول در زمان جابجایی  یک لایه فوم ضربه گیر در بسته بندی گنجانده شده است.

شرکت طلا کشت گلشن نقش جهان نمایندگی پلاستیک پرشین ( نمایندگی شیراز )

ثبت سفارش پلاستیک های گلخانه با شماره های 09133173374 و 09177194404